XI. Členská schůze Eye-T.cz

18. listopadu 2023

Logo Eye-T.cz

V sobotu 11. listopadu 2023 se v Úpici konala XI. Členská schůze zapsaného spolku Eye-T.cz po pauze vynucené opatřeními v souvislosti s covidovou pandemií. Zúčastnilo se jí přes 80 % řádně registrovaných členů, čímž byla splněna podmínka usnášeníschopnosti.

Účastníci zasedání nejvyššího orgánu spolku schválili revizní zprávu, zprávu o hospodaření i zprávu o činnosti spolku za uplynulé období.

Hlavním bodem schůze byly volby do Stanovami předepsaných orgánů spolku na další pětileté období. Ve všech orgánech byli účastníky zasedání potvrzeni stávající činitelé. Všem zvoleným blahopřejeme a přejeme hodně sil a elánu do dalšího volebního období.

K rozpravě v bodě "Různé" přednesl předseda spolku návrh na zrušení členských příspěvků. Po krátké diskusi byl tento návrh jednomyslně schválen. S účinností od 1. 1. 2024 tedy dochází ke zrušení povinnosti platit každoroční členské příspěvky.

MENU

Vyhledávání