Překlady do Braillova písma

Louis Braille

Asi bychom marně hledali člověka, který nikdy neužil žádného léčivého prostředku, ať už v jakémkoli skupenství či způsobu aplikace. Zkuste si ale představit, že užíváte denně několik léků, ale nemůžete si přečíst, co je na které krabičce napsáno...

Proto je dobře, že jsou dnes krabičky s léčivými prostředky opatřovány popisky v Braillově bodovém písmu. Zrakově postižený člověk je tak opět o stupeň samostatnější. Samozřejmě v případě, pokud vládne znalostí Braillova písma. Ale to je trochu jiná kapitola...

Opatřit obal braillským popiskem není jednoduché, tedy alespoň co do jeho správnosti. Braillovo písmo přirozeně neumí každý. A ještě méně je těch, kteří Vám s jistotou ověří, jak má v Braillově písmu vypadat ten či onen název.

Eye-T.cz má ve svých řadách nejen aktivní uživatele Braillova písma, ale i jeho znalce, kteří jej sice nevyužívají denně, ale jsou schopni právě v součinnosti s aktivními zrakově postiženými uživateli jednoznačně a správně dovodit, jak má v Braillově písmu vypadat zadaný text v latince.

A to vše kvalitně, dle aktuálně platných norem a za velmi zajímavé ceny!

Pro více informací pište na braille@eye-t.cz nebo volejte 775 376 378.

Zákon o léčivech

V paragrafu 37, odstavci 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, se mj. praví:

"[...] Název humánního léčivého přípravku musí být uveden na vnějším obalu také Braillovým písmem, není-li stanoveno rozhodnutím o registraci jinak."

V přechodných a závěrečných ustanoveních tohoto zákona, v § 113, odst. 3 je psáno:

"Držitel rozhodnutí o registraci uvede obal léčivého přípravku, registrovaného podle dosavadních předpisů, do souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona [tj. do 31. 12. 2012], a to v rámci změny registrace nebo prodloužení platnosti registrace."

Informace o uvedení Braillova písma na obalu (SÚKL, 19. 9. 2012)

Zpět

Menu Zpřístupnění