Marek Sikora

Osobní stránky


Vítejte

na mých webových stránkách. Na tomto místě obvykle následuje pár slov o vlastní osobě. Ani já nebudu výjimkou. Pokud se tedy o mně chcete dovědět něco více, navštivte prosím sekci Rád - Nerad.

Foto M. S.

Od svých 14 let se potýkám se zrakovými problémy. Zlomovým a důležitým rokem v mém životě byl rok 2003, kdy jsem díky ostravskému TyfloCentru dostal šanci stát se z uživatele služeb člověkem, který zrakově postiženým sám pomáhá. A tuto šanci jsem chytil za pačesy. :-) Rok nato jsem vstoupil také do SONS.

V roce 2010 jsem byl mezi zakládajícími členy občanského sdružení (od 1. 1. 2014 spolku) Eye-T.cz, kde jsem byl posléze zvolen jeho předsedou. V letech 2014 a 2018 jsem byl ve funkci potvrzen na další období.

Mým celoživotním koníčkem je německý jazyk. I proto jsem se ho rozhodl "na stará kolena" vystudovat, abych do něj pronikl ještě hloubš. Opět se mi však potvrdilo sokratovské "Vím, že nic nevím". Ruku v ruce s němčinou jde i moje záliba zprostředkovávat německy psané texty českým čtenářům. Co se mi už podařilo "zpřístupnit", najdete v sekci Překlady NJ.

Závěrem bych zde také rád vyjádřil svůj dík firmě TŘEŠŤSKO.NET, která mým stránkám zdarma poskytla svůj webhosting.


Poslední aktualizace: 26. 4. 2023