Marek Sikora

Osobní stránky


Strukturovaný životopis

Osobní údaje

 • Jméno, příjmení, titul: Marek Sikora, Mgr.
 • Datum narození: 28. listopadu 1975
 • Místo narození: Karviná
 • Rodinný stav: svobodný, ale zadaný :-), 2 děti
 • Bydliště: Úpice (částečně Praha)

Vzdělání

 • 2016 - 2018: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, obor: Německý jazyk a literatura - Specializace lingvistika (navazující magisterské studium)
 • 2013 - 2016: Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta, obor: Německý jazyk a literatura + Český jazyk a literatura (bakalářské studium)
 • 1991 - 1995: Gymnázium Karviná, zakončeno maturitou

Pracovní zkušenosti

Zkoušky, školení, ocenění

 • 01. 06. 2013: Manažer nestátní neziskové organizace (210hodinový vzdělávací kurz)
 • 22. 06. 2012: Finalista soutěže e-Inclusion 2012 pořádané Evropskou komisí s projektem zpřístupňování ECDL osobám s těžkým zrakovým postižením, převzetí diplomu v Bruselu
 • 08. 09. 2011: 1. cena v mezinárodní soutěži ECDL "Best Practice Awards" v kategorii "Social Inclusion" (Sociální začleňování)
 • 23. 02. 2010: Certifikát o akreditaci testera pro ECDL testování (první prakticky nevidomý ECDL tester v České republice)
 • 21. 02. 2009: Řízení projektů ESF na školách
 • 07. 11. 2008: Kvalifikovaný pracovník v sociálních službách
 • 22. 05. 2007: Odborný lektor programu ZoomText
 • 01. 12. 2005: Státní všeobecná zkouška z jazyka německého ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung - Goethe Institut) (odpovídá úrovni C1 podle SERR)
 • 14. 06. 2005: Státní základní zkouška z jazyka anglického (odpovídá úrovni B2 podle SERR)
 • 24. 11. 2004: Výuka obsluhy základního kurzu Windows pro zrakově postižené (nevidomí)
 • 10. 03. 2004: Výuka obsluhy základního kurzu Windows pro zrakově postižené (slabozrací)
 • 18. 06. 1996: Kurz Čtení a psaní Braillova písma
 • 24. 05. 1995: Maturitní zkouška s vyznamenáním

Znalosti a dovednosti

 • německý jazyk - úroveň C2
 • anglický jazyk - úroveň B2
 • práce na počítači:
  • Word, Excel, PowerPoint, Access
  • znalost HTML a CSS
 • výtečná znalost češtiny
 • problematika zrakově postižených
 • lektorská činnost
 • spoluautorství a autorství nejrůznějších metodických materiálů v oblasti IT a problematiky zrakového postižení
 • Braillovo písmo

Záliby

 • cizí jazyky (němčina, angličtina)
 • historie
 • počítače
 • humor
 • turistika