Marek Sikora

Osobní stránky


Zajímavé odkazy

Nejen při své práci jsem se na internetu setkal s mnoha odkazy, které mne nějakým způsobem zaujaly. Proto bych se o ně rád podělil. Pokusil jsem se je rozčlenit do pokud možno logických celků, kde jsem je pak pro srozumitelnost řadil podle abecedy.

Jazyky

Historie

Problematika postižení zraku

Různé