Marek Sikora

Osobní stránky


Význam ECDL (nejen) pro zrakově postižené

Praha, 17. května 2010 – Se zkratkou ECDL se většina z nás již pravděpodobně někdy setkala. Tato čtyři písmena zkracují anglická slova European Computer Driving Licence, což v překladu znamená něco jako "evropský řidičák na počítač". Co vše však mohou tato čtyři písmena znamenat pro zrakově postiženého člověka, přibližuje Marek Sikora, který, ač nevidomý, nejenže získal certifikát ECDL, ale dokonce se stal testerem ECDL, což jej opravňuje připravovat a testovat zájemce o složení tohoto certifikátu.

"Na první pohled by mohl znít tento překlad poněkud nadneseně nebo obrazně, ale už hned na pohled druhý zjistíme, že tomu tak není. Spojitost s řidičákem tak, jak jej známe všichni, tedy oprávněním řídit motorová vozidla, není čistě náhodná," říká Marek Sikora, ECDL tester.

Znalost práce na počítači dnes patří k základní lidské gramotnosti. Do životopisů si jejich autoři již bez většího přemýšlení píší, že ovládají práci na počítači. "Vsadím se s vámi však, o co chcete, že řekne-li vám pět lidí, že umí pracovat s Wordem, bude škála jejich znalostí značně široká – od 'umění' spustit tento textový editor a napsat větu až po dokonalou úpravu dokumentu, za niž by se nemusel stydět ani vyškolený typograf," komentuje tuto skutečnost Sikora a dodává, že je to stejné, jako by pět lidí tvrdilo, že umí řídit auto. "Řidičský průkaz jednoznačně oddělí ty, kteří považují za umění řídit vůz už to, že jej nastartují, od těch, kteří prošli školením a složili, úspěšně, závěrečné zkoušky. Bez standardizovaných znalostí doložených řidičským průkazem byste museli riskovat jízdu se všemi pěti, abyste si udělali vlastní názor na jejich umění řídit."

Řidičák na počítač tedy bez jakýchkoli pochyb dokládá, že jeho držitel opravdu s počítačem něco umí. A teď si představte, že by tento držitel byl zrakově postižený. "Pro nás, tedy pro zrakově postižené, nahrazuje počítač do značné míry to, co nám Příroda nebo Osud ubrali na zraku. To, nač se ostatní normálně dívají na monitor, nám počítač komentuje hlasem," říká nevidomý ECDL tester Marek Sikora a dodává: "Jako lektor výuky obsluhy těchto speciálních pomůcek jsem se setkal s neuvěřitelně širokým rozpětím co do schopností s počítačem pracovat. Proto si myslím, že ECDL pro zrakově postižené má obrovský význam, ať už jde např. o uplatnění se na trhu práce či o pouhou seberealizaci."

Stát se ECDL testerem pochopitelně předpokládá dostatečně široké i hluboké znalosti v oblasti práce na počítači, které je třeba doložit absolvováním příslušných zkoušek a školení. "Když jsem se začal zabývat myšlenkou složení zkoušek ECDL, říkal jsem si, že budu spokojený, když udělám takové to 'normální' ECDL, tedy prokázání znalostí ze sedmi oblastí práce na počítači. Jak ale postupoval čas, a protože rád přijímám nové výzvy, počal ve mně hlodat červíček našeptávající mi, abych zkusil zkoušky na ECDL testera. To znamená na člověka, který složí požadované zkoušky ve zkráceném čase, k tomu prokáže schopnost opravovat a hodnotit ECDL testy jiných, a dopadne-li vše dobře, bude pak mít jako ECDL tester možnost připravovat na zkoušky další zájemce nebo je přímo testovat," vysvětluje Sikora, jak se k činnosti ECDL testera vlastně dostal a dodává: "Zkoušky dopadly velice dobře a po absolvování nezbytného školení o konceptu ECDL a informačním systému jsem se v únoru tohoto roku stal oficiálním akreditovaným ECDL testerem."

Pro Marka Sikoru byla tato skutečnost velmi důležitým životním krokem a sám v ní spatřuje naději i pro ostatní zrakově postižené občany. "Pominu-li přirozenou lidskou radost z toho, že jsem něco dokázal, je zde důležité uvědomění si toho, že ECDL pro zrakově postižené není science-fiction. Je to velký a důležitý krok na cestě k vizi, kterou mám, a to je, že bude u nás ECDL pro zrakově postižené stejně běžné jako např. v sousedním Rakousku. Je to vize, ale bez nich se nedá kráčet kupředu. A jeden z velkých kroků máme my, zrakově postižení, za sebou…," popisuje své pocity Sikora.

"Velice rád bych touto cestou také poděkoval dvěma svým andělům strážným, bez nichž obecně, jak známo, mnohého nedokážeme. Prvním z nich je Mgr. Jana Irovská, jejíž neochvějná důvěra v mé schopnosti nakonec přesvědčila i mne, abych zkusil rovnou zkoušky na testera, a druhým je Ing. Marcela Fejtová, bez jejíhož entuziasmu a lidského přístupu by celá věc nebyla možná. Děkuji Vám, milé dámy!"

Marek Sikora